Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 1 maj 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 1 maj 1899

Anmärkning

Sammanträde hållet med
Munnisipalstyrelsen den 1 Maj 1899.
i Nyfors Samhälle.

§1.
Närvarande voro alla utom Herr A. Carlsson, med
okändt förfall. §2
Att upprätta kontrakt med gårdsegarne i
Marieberg, rörande gångvägen, öfver nämnda
gård, uppdrogs åt Ordföranden. dock ej mer än
ett år i sänder. med början 1 Juli detta år.

§3
En komité af Herrar Aug. Nordström & A. Carlsson
tillsattes. att uppsätta skrifvelse till kongl. gene-
ralpoststyrelsen, med anhållan, att få posten kostnads fritt
utburen innom samhället.

Som ofvan
/C. Ax. Borgström/

Justeras.
/Otto. F. Granlund/
/August. Nordström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 1 maj 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106576.

Personrelationer