Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 5 augusti 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 5 augusti 1889

Anmärkning

Afskrift af protokoll, hållet vid
allmänt sammanträde inför under-
tecknad, Kommunalstämmans i
Fors Socken ordförande, med Nyfors
samhälles röstberättigade medlem-
mar i sockenstugan den 5 Augusti
1889.

[MARG: Af Afskrift]

§1.
Sammanträdet förklarades, uppå derom
framstäld förfrågan, vara lagligen utlyst.

§2.
I anledning af Landshöfdinge Embetets
skrifvelse hafva samhällets medlemmar samman
kallats för att dels välja fyra ledamöter och
två suppleanter i den blifvande municipal
Styrelsen, dels ock för att föreslå tre personer,
som af samhällets medlemmar anses lämpliga
att vara ordförande i municipalstyrelsen, och
valdes till ledamöter i Styrelsen
Gårdsegaren A.F. Thorsell vid Klippan med 789 röster
Slagtaren G. Larsson vid Johanneberg med 777 röster
Bokhållaren C.S. Starck vid Tunafors med 677 röster
och Fabrikör F.T. Söderbäck vid Stenslunds med 318 röster
samt till suppleanter
Gårdsegaren C.A. Rosell vid Karlshäll med 296 röster
och Lokomotivföraren A.P. Andersson vid Esplund med 172 röster

Såsom personer lämpliga till ordförandei
municipal Styrelsen föreslogs:
Herr Ingeniör M. Brunskog
Stationsinspektor J. Ericsson och
Byggmästaren J.W. Kajerdt.

Som ofvan

/A. Svedin/

Samma dag uppläst och godkändt
/A.P. Andersson/
/C.A. Thorild/

Rätt afskrifvet betygar
/A. Svedin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 5 augusti 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106572.

Personrelationer