Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 4 april 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 4 april 1893

Anmärkning

Protokoll hållet vid Allmänt sammanträde med
Nyfors samhälles röstberättigade medlemmar
den 4 April 1893. §1. På gjord framställning, för-
klarades sammanträdet wara författningsenligt utlyst.

Revisionsberättelsen öfver 1892 års räkenska-
per och förvaltning upplästes, hvarefter uppå
gjord framställning, full ansvarsfrihet bevil-
jades Municipalstyrelsen jemväl Byggnadsnämn-
den och Helsovårdsnämnden uti deras förvalt-
ning och utöfvande.

§2.
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
J E Widlund och C Ax Borgström.

§3.
Förslag väcktes om önskvärdheten af att
Nyfors samhälle finge införlifvas med Eskils-
tuna Stad och här för uppdrogs åt Municipal-
styrelsen att inlåta sig uti de förberedelser
som möjligen kunna ernås och derefter
utlysa ett extra Allmänt sammanträde, för
besluts fattande uti frågan, hvad den vid-
kommer samhället för dess egen stånd-
punkt till det väckta förslaget.

Eskilstuna som ofvan
/I,W, Kajerdt/

Justeradt:
/J. E. Widlund./
/C. Ax. Borgström/

Uppläst i Fors kyrka söndagen den 30 April 1893
af
/J A; Kastengren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 4 april 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106570.

Personrelationer