Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 31 oktober

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 31 oktober

Anmärkning

Protokoll hållit vid allmänna sammanträdet
den 31 Oktober, med Nyfors röstberättigade
medlemmar i härvarande sockenstuga.

§1.
Sammanträdet hvarom kungörelse varit
uppläst i Fors sockens Kyrka den 23 & 30
innevarande Oktober, samt dessutom införd
uti två i Eskilstuna utkommande tidningar
förklarades vara lagligen utlyst.

§2.
Att justera dagens protokoll valdes Herrar
C. A. Thorild i Kina, och Otto F. Granlund
i N:o 36 i Nyfors.

§3.
Föredrogs Munnisipalstyrelsens protokoll af
den 31 innevarande Oktober. och med anledning
deraf beslöt stämman följande.

§4.
Stämman godkänner Munnisipalstyrelsens
verkstälda utredning, och beslöt till protokollet
anteckna, det samhället vore rätte egaren
till den af Kongli Majstäts Befallningshaf-
vande godkända Stadsplanen för Nyfors
samhälle.

§.5
Uppdrogs åt Wattenledningskomiten jemte
Byggnadsnämnden företaga utredning, samt till
stämman inkomma med förslag till
ändring af nuvarande Stadsplanen.
Som ofvan
/A Lindholm/
v. Ordförande.

Justeras af.
/Otto, F. Granlund/
/C, A, Thorild/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 31 oktober,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106569.

Personrelationer