Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 28 december 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 28 december 1893

Anmärkning

Protokoll hållet vid allmänt sammanträde
med Nyfors samhälles röstberättigade medlem-
mar den 28 December 1893.

Wid framställning, förklarades sammanträdet
vara författningsenligt utlyst.

§1.
Granskning af debiterings- och uppbördslängden,
hänsköt stämman, att få ske gemensamt med
granskningen af den för Fors socken, hvilken
jemväl omfattar Nyfors samhälles särskilda
behof.

§2.
Företogs de författningsenliga valen af nya
ledamöter och utföllo sålunda:

{Uti Municipalstyrelsen för 2 år}
Omvaldes G. Larsson slagtare, till {ledamot}
nyvaldes A. G. Larsson i N:o 22 till {ledamot}
qvarstående är F. T. Söderbäck {ledamot}
qvarstående är C. A. Thorild {ledamot}
nyvaldes C Ax Borgström till {suppleant}
qvarstående är C W Blomqvist {suppleant}

{Byggnadsnämnden. för 4 år.}
I. W Kajerdt. {ledamot,} vald af Municipalstyrelsen
C W Johansson {ledamot,} vald af stämman
C F Carlsson {ledamot,} vald af stämman
C W Blomqvist {Suppleant,} vald af Municipalstyrelsen.
G. Larsson slagtare {Suppleant,} vald af stämman
A. J. Westerson {Suppleant,} vald af stämman

{Helsovårdsnämnden. för 4 år.}
Nyvaldes A.J. Westersson till {ledamot}
Nyvaldes A.J. Wikander Jägersborg till {ledamot}
qvarstående är A W Pettersson Brödraborg {ledamot}
qvarstående är C A Borgström {ledamot}
nyvaldes A E Eriksson marieberg till {Suppleant.}
nyvaldes Lindqvist Kinaborg till {Suppleant.}
nyvaldes R W. Schölin till {Suppleant.}

{Brandkorps-befäl för 1 år}
1:ste {Brandchef} C Ax Borgström omvald
2:dra {Brandchef} E.A. Lindholm nyvald
3:dje {Brandchef E.W. Eriksson i Carl Joh.torp nyvald
1:ste {Sprutmästare} F T Söderbäck omvald
2:dre {Sprutmästare} A E Eriksson Marieberg omvald

{Revisorer för 1 år.}
Herr M. Brunskog omvaldes
Herr R. Lingmark nyvaldes

{Revisors-Suppleant.}
C Ax Borgström nyvaldes
Gust Larsson i N:o 22. nyvaldes

§3.
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
R. Lingmark och Sergeant E A Lindholm.

Eskilstuna som ofvan.
/I, W, Kajerdt./

Justeradt
/Rich, Lingmark/
/E A Lindholm/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 28 december 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106550.

Personrelationer