Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 27 oktober 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 27 oktober 1891

Anmärkning

Protokoll hållet vid
{Allmänt sammanträde}:
den 27 October 1891. uti Sockenstugan
med Nyfors samhälles röstberättigade medlemmar.


§1. Stämman ansågs vara lagligen utlyst.

§2 Att justera dagen protokoll, ut
sågos Herrar F. T. Söderbäck och Sig. Stark.

§3. Municipalstyrelsens förslag till utgifts
och inkomststat för nästa år, god-
kändes till alla delar.

§4. Förslag väcktes att Municipalstyrelsen
skulle anmoda vederbörande, reparera
vägen så att den kan trafikeras, från jern-
vägsspåret midt för Tegelugnen och ned
till Westermarksgatan, eller om detta
ej kan lyckas, werkställa detta på
Nyfors Samhälles bekostnad.

Då intet vidare förekom, än benäm-
ning af en del gator såsom Nyforsgatan,
Bergsgatan, Jernvägsgatan, Fabriksgatan,
Krongatan, Källgatan, Sommarrogatan,
Grindstuggatan, Åsgatan, Skolgatan,
Forsbomsgatan och Björksgatan
hvilka namn skulle antecknas å den
kartan som är förslag till Stadsplan,
- så upplöstes nu stämman.

Eskilstuna som ofvan.
/I, W, Kajerdt,/

Justeradt.
/Sig, Starck./
/F. T. Söderbäck/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 27 oktober 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106546.

Personrelationer