Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 2 augusti 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 2 augusti 1897

Anmärkning

Protokoll hållit vid allmänt
sammanträde med Nyfors röst-
berättigade medlemmar i socken-
stugan Måndagen den 2 Aug. 1897

1. På derom gjord framställning för-
klarades sammanträdet vara lagligen
utlyst.

2. Att Justeradagens protokoll utsågs
Herrar C. A. Lindqvist och J. E.
Widlund

3. Föredrogs Wattenkomitens och Muni-
cipalstyrelsens utlåtande rörande
att gå i underhandling med staden
att få vatten från dess vattenled-
nings verk, och efter en kortare
diskusion antog stämman
följande.

4. Stämman godkänna till alla
delar, Drätselkammarens skrifvelse
och deri uppstälda vilkor, rörande
skrifvelsen till Nyfors Vattenlednings-
komite.

5. Stämman gifver Vattenlednings-
komiten i Nyfors uppdrag, att på de
grunder som innhållos uti Drät-
selkammarens skrifvelser till Vatten-
ledningskomiten af den 30 Juni 1897,
med Eskilstuna Stad träda i
underhandling, och å samhällets,
vägnar afsluta öfverenskommelse

som ofvan
/C. Ax. Borgström/
v: Ordförande

Justeras
/C, A, Lindqvist,/
/J. E. Widlund./


Uppläst i Fors Kyrka Söndagen den 8 Augusti 1897 af
/Einar Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 2 augusti 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106532.

Personrelationer