Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 19 mars 1900

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 19 mars 1900

Anmärkning

Protokoll hållet vid Nyfors
Municipalsamhälles Ordi-
narie Stämma uti Socken-
stugan i Eskilstuna den
19 Mars 1900.

§ 1.
Kungörelsen om Municipalstäm-
man hade blifvit uppäst i Fors Kyr-
ka den 11 och 18 Mars samt 3:ne gång-
er införd uti hvardera af stadens
tidningar, och förklarades Stämman,
på grund häraf, vara lagligen ut-
lyst.

§ 2.
Föredrogs revisornas berättelse om
granskningen af Municipalsamhäl-
lets räkenskaper och förvaltning under
år 1899, och beslöt stämman, i enlighet
med revisorernas tillstyrkande, att bevilja Municipal-
styrelsen full ansvarsfrihet för nämnde
år.

§ 3.
Förklarades stämman afslutad

In Fidem
/Magnus Brunskog/
Municipalstämmans ordförande

Samma dag uppläst och justeradt
/C. A. Thorild/
/Adolf Ohlsson/

Uppläst i Fors Kyrka Söndagen den 25 Mars 1900 af
/E. Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 19 mars 1900,” Eskilstuna kommun, hämtad 10 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106531.

Personrelationer