Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 19 februari 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 19 februari 1897

Anmärkning

Protokoll hållet vid allmänt
sammanträde med Nyfors röst-
berättigade medlemmar i socken-
stugan den 19 Februari 1898

§ 1.
På derom gjord framställning för-
klarades sammanträdet lagligen utlyst.

§ 2.
Att justera dagens protokoll utsågs
Herrar C. A. Johansson i N:o 31 och
Otto F. Granlund i N:o 51 i Nyfors.

§ 3
Sedan upplyst blifvit, att de lån som
Nyfors samhälle redan nu häfdar i
skuld för, till belopp af 41,700 Kronor,
beslöt stämman, att upptaga ett
nytt lån å 45,000 Kronor för, att dels
gälda den skuld 41,700 Kronor, samt
återstoden 3,300 Kronor till reserf
för samhällets gemensamma utgifter
i form af Räkningar, m. m.

§4
Municipalstyrelsen fick i uppdrag att
utqvittera lånet.

som ofvan
/C. Ax. Borgström/

Justeras.
/C. A. Johansson/
/Otto, F. Granlund/

Uppläst i Fors Kyrka Söndagen den 6 Mars 1898. af
/C. Sundström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 19 februari 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 7 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106529.

Personrelationer