Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 15 december 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 15 december 1890

Anmärkning

Protokoll hållet vid allmänt sammanträde
med Nyfors samhälles röstberättigade medlem-
mar den 15 December 1890 kl 4 e.m. i Sockenstugan.

§1.
På framställning förklarades stämman vara lagligen
utlyst.

§2.
Företogs val till 2:ne ledamöter i Municipalstyrelsen
hvarvid Fabriksidkaren F. T. Söderbäck omvaldes
och Handlanden C. A. Thorild nyvaldes; till Mu-
nicipalstyrelsens suppleant efter C A Rosell som
utflyttat valdes Snickaren C. W. Blomqvist i Ekslund.

§3.
Till ledamot i Byggnadsnämnden efter C A Rosell val-
des Slagtaren G. Larsson i Johanneberg och till Byggnads-
nämndens suppleant efter A F Thorsell som utflyttat
valdes L. E. Lundqvist i Carlsro.

§4.
Till Revisorer valdes Lokom.för. A. P. Andersson
och Ingeniör M. Brunskog och till deras suppleanter
valdes Trädgårdsm. C A Borgström och Handl Alfr. Carlsson.

§5.
Till Brandchef återvaldes Handl Alfr. Carlsson och
till vice brandchef J. F. Torslund; till 1:ste sprutmästare
valdes F. T. Söderbäck och till 2:dre Skrädarm. A. E. Eriksson

§6.
Uppdrogs åt Municipalstyrelsen att ombesörja antingen
uppförandet af ett spruthus å platsen vid hörnet mellan
Johanneberg och Lorentsberg midt för Stationshuset, eller att
förhyra en dertill lämplig lokal.

Att justera dagens protokoll utsågos Herrar Thorild och Söderbäck.

Eskilstuna som ofvan
/I, W, Kajerdt,/

Justeradt:
/C. A. Thorild/
/F T Söderbäck/

Uppläst från predikstolen Söndagen den 12 Juli 1891
af
/A Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 15 december 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106525.

Personrelationer