Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 7 mars 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 7 mars 1906

Anmärkning

Protokoll, fördt vid extra sammanträ-
de med Municipalnämnden och Bygg-
nadsnämnden i Nyfors den 7 Mars
1906.

Nämndernas samtlige, ordinarie ledamöter voro vid sam-
manträdet närvarande.

§1.
Nämnderna hade sammankallats för att besluta om,
hvad som närmast vore att vidtaga med den öfver tomten
N:o 99 vid Nyforsgatan framgående hufvudkloakledningen,
hvilken vid grundläggningsarbete å platsen, blifvit
afbruten, så att kloakvattnet hindrades komma fram.

Då andra åtgärder vore af nödan, beslöts att genom tillfäl-
lig reparation iståndsatta ledningen, hvarvid dock skall
tillgå så, att nya rör insättas i de söndriga rörens
ställe, hvarpå ledningen å platsen omgärdes med
ett skydd af spontad plank.

Nyfors den 7 Mars 1906.
/C A. Thorild/

Justerat
/Karl Andersson/
/P W Lindqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 7 mars 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106507.

Personrelationer