Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 28 december 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 28 december 1906

Anmärkning

Protokoll hållet vid Sam-
manträde med Municipalnämnd
i Nyfors den 28 December 1906.

Nämndens Samtlige ledamöter voro vid sammanträ-
det närvarande.

§ 1.
Beviljades följande gårdsägare rätt att från Sam-
hällets vattenledning erhålla Serviser till sina
respektive tomter: Herr A. J. Carlsson för byggnad
å 33 rum på tomten N:o 41, Herr Bernh. Lindgren
för 24 rum å tomten N:o 65 samt Herr Aug. Liljen-
berg för 61 rum å tomten N:o 61.

Nyfors som ofvan
/C. A. Thorild/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 28 december 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106477.

Personrelationer