Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 2 januari 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 2 januari 1901

Anmärkning

Protokoll fördt vid Municipal-
mämndes i Nyfors sammanträde å
samhällets Sessionsrum den 2 Janu-
ari 1902.

Närvarande voro alla Nämndens ordinarie leda-
möter.

§1.
Att justera detta protokoll utsågos Herrar
C.A. Johansson och K. Anderson.

§2.
Till Nämndens kassör för år 1902 utsågs
Nämndens ordförande Herr August Nordström.

Nyfors som ofvan
/August, Nordström/

Justerat
/Karl Andersson/
/C.A. Johansson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 2 januari 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106438.

Personrelationer