Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 17 november 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 17 november 1903

Anmärkning

Protokoll hållet hos Nyfors
Municipalnämnd vid dess Sam-
manträde å sessionsrummet i
Nyfors den 17 November 1902.

Närvarande voro Herrar Karl Andersson. P. V. Lindqvist,
C. A. Johansson och A. Karlsson. I Herr Aug. Nordströms ställe
var suppleanten Herr Alfr. Kåberg närvarande.

§1.
Att justera detta protokoll utsågos Herrar
Karl Andersson och Alfr. Kåberg.

§2.
Beslöts för likvidering af Samhällets skuld till
Eskilstuna stads Drätselkammare för inom Samhällets
anlagd gatubelysning upptaga ett tillfälligt lån
å Sju tusen (7.000) Kronor, allt i enlighet med
Stämmans uppdrag i protokoll af den 29 Maj
1903. Lånet skall återbetalas, då Samhället
erhållit hos Kongl. Maj:t begärdt Nådigt till-
stånd om utfående af amorteringslånet de
af Stämman i ofvan angifne protokoll för
gatubelysningsnybyggande anslagna Adertontusen
(18000) Kronor.

Åt Nämndens v. Ordförande, A. Karlsson, läm-
nade Nämnden i uppdrag utfärda lånehand-
lingar å beloppet samt utkvittera summan.

Nyfors som ofvan
/A, Karlsson./
Nämndens v. Ordf.

Justeradt:
/Karl Andersson/
/Alfr. Kåberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 17 november 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106430.

Personrelationer