Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 10 april 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 10 april 1906

Anmärkning

Protokoll hållet vid Nyfors Municipal-
nämnds ordinarie sammanträde i Nyfors
den 10 April 1906.

Alla ordinarie ledamöterna voro vid sammanträdet närvarande.

§1.
Upplästes protokollet af den 7 sisitl. Mars godkändes och
justerades.

§2.
Nämndens Kassaräkenskaper för innevarande års första
Kvartal genomgingos och granskades och befunnos såväl
kontant Kassa som räkenskapen och verificationer i behö-
rig ordning, hvadan full ansvarsfrihet lämnades Kassören
för den tid revisionen omfattar.

Nyfors som ofvan:
/C. A. Thorild/

Justeras:
/Karl Andersson/
/P. W. Lindqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 10 april 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106396.

Personrelationer