Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 9 oktober 1886

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 9 oktober 1886

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kom-
munalstämma med Kloster
Socken i Sockenstugan den 9
Oktober 1886

§1
Stämman förklarades vara lagligen
utlyst.

§2
Till Sockenombud att bevaka de
brobyggnadsskyldiges Rätt och bästa
vid afsyning den 16 i denna månad
å de af sjösänkningsbolaget ombyggda
strömbroarna vid Tunafors och Rosen-
berg valdes Herr Carl Olsson i
Glömsta.

§3
Till Ledamöter i sockens Djurför-
säkringskomitén valdes Herrar
J Eriksson i Sahl och C Olsson
i Glömsta.

§4
Att justera dagens protokoll utsågs
Herr N Werner Skiftinge och
C Carlsson Röksta.

Som ofvan
/J,E, Olsson,/

Justerat:
/Carl Carlsson/
/M N Werner/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 9 oktober 1886,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106392.

Personrelationer