Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 9 oktober 1878

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 9 oktober 1878

Anmärkning

Protocoll fördt i Kommunalstämma med Klosters
Socken i Sockenstugan den 9 October 1878.

{§:1.}
Herr C. Olsson i Glömsta valdes att såsom Socken
ombud närvara vid priskurantsättning med Öster
och Wester Rekarne Härader i Tinghuset den 14.
i denna månad Kl: 10. f: m: i {enlighet} af Länstyrelsens
Kungörelse.

{§:2.}
Herr J, E, Olsson i Gårdskäl valdes att såsom
Socknens ombud bevista sammanträdet med Härads
allmänningens ombud och delägare inför ve-
derbörande Jägmästare, den 19 i denna månad å
Tingshuset, {samt} emottaga och utdela allmänninges inkomsten.

{§:3:}
Herr L. P. Äkerman valdes att såsom ombud bevaka
Socknen rätt inför Öster Rekarne Härads Rätt angående
Gästgifveriernas ordnande inom Häradet, den 16 October,
innevarande år.

Samma dag uppläst och justeradt
/L; P; Åkerman/
/Carl Carlsson/
/O, Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 9 oktober 1878,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106391.

Personrelationer