Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 9 november 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 9 november 1895

Anmärkning

Protokoll hållet vid kommunal-
stämma med Kloster Socken
i sockenstugan den 9 November
1895.

§1.
Att justera detta protokoll valdes Herrar Anders
Eriksson Qvinnersta och Anders Larsson Grönsta.

§2.
Stämman beslöt att af de vid försäljningen af
Kommunens aktier i Oxelösundsbanan influtna
medlen, kronor 18.750, skulle kronor 1623:11. använ-
das till inbetalning af Kommunens skulld till
Gallénska kassan det öfriga stäldes till kommu-
nalnämdens förfogande, för att handhafvas af
densamma på bästa sätt.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt
/Anders Eriksson/
/Anders Larsson/

Uppläst i klosters kyrka Söndagen den 17 November 1895 af
/Carl Sundström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 9 november 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 11 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106390.

Personrelationer