Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 8 oktober 1879

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 8 oktober 1879

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kom-
munalstämma med
Kloster Socken i Socken-
stugan den 8 Oktober 1879.

§1.
Stämman förklarades vara lagligen utlyst

§2
Till ledamot i den nämnd, som har att vid samman-
träde inför Kronofogden i fögderiet upprätta pris-
kurant å de varor och persedlar, som skola upp-
tagas i innevarande års markegångstaxa utsågs
Carl Olsson i Glömsta.

§3
Till ombud att närvara vid sammanträde inför
vederbörande jägmästare med delegarne i Öster
Rekarne Härads allmänning i tingshuset i Eskils-
tuna Tisdagen den 14 Oktober kl.11 f.m. utsågos
J.E.Olsson i Gårdskäl,hvilken jemväl bemyn-
digades lyfta de allmänningsmedel,som kunna till-
falla hemmanen inom Kloster Socken.

§4
Till Sockenombud att närvara vid sammanträde
inför Öster Rekarne Härads Rätt i tingshuset
i Eskilstuna den 17 dennes kl.1 eft.m. för
höras öfver framstäldt förslag om Kloster-
ströms skiljande från Kloster Socken och tilläg-
gande Eskilstuna Stad i judisielt hänseende,
utsågs Herr Carl Olsson i Glömsta.

Samma dag uppläst och godkändt.

/ L;P;Åkerman. /
/ A,V,Noréus. /
/ Carl Carlsson /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 8 oktober 1879,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 juni 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106383.

Personrelationer