Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 8 maj 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 8 maj 1897

Anmärkning

Protokoll hållet vid
Kommunalstämma med
Kloster Socken i Socken-
stugan den 8 Maj 1897.

§1.
Att justera detta protokoll valdes Herrar
A.Ahlborg. Grönsta och Olof Eriksson Slagsta.

§2.
Till Fjerdingsman efter Wiktor Andersson
Gärdtre, hvilken på grund af sjuklighet
afsagt Sig befattningen valdes Handl.
A. Sahlin Kumla Tunafors.

Föredrogs Handl. A. Sahlins ansökan om
att få försälja svagdricka till mindre
belopp än tio liter stämman beslöt
i likhet med hvad kommunal-
nämden förut gjort att förorda bifall
dertill

Som ofvan
/Aug, Olsson/

Justeradt:
/A,Ahlborg./
/O Eriksson/

Uppläst i Klosters kyrka Söndagen den 16 Maj 1897
af /C.Sundström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 8 maj 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106380.

Personrelationer