Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 8 maj 1881

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 8 maj 1881

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal-
stämma med Kloster Socken i
Sockenstugan den 8 Maj 1881.

§1.
Stämman förklarades vara lagligen utlyst.

§2
Till ledamöter i innevarande års taxerings
kommitté valdes:
Herr Patron L,P, Åkerman
Herr J.E. Olsson i Gårdskäl
Herr J.W. Carlsson i Grönsta
Herr O. Olsson i Skiftinge
Herr Carl Carlsson i Röksta samt suppleanter
Herr Gustaf Abrahamsson å Hugelsta och
Herr L.F Östervall å Stensborg.

§3
I anledning af länsStyrelsens kungörelse i
fråga om utseende af personer lämpliga till
erhållande af Konungens Befallningshafvan-
des förordnande att utöfva tillsyn öfver
fiskets bedrifvande inom Kommunen beslöt
stämman att föreslå följande personer till
erhållande af sådant förordnande, nemligen
Gustaf Olsson i Eckersta i Eskilstuna å från
Eskilstuna Stads till Thorshälla gräns
och jägmästaren Georg Noraeus i samma ström
från Husby Sockengräns till Eskilstuna Stad.

§4
Innevarande års mantals - och Skatt-
skrifvningslängd företeddes och granskades
samt godkändes.

§5.
Restlängden öfver Kommunalutskylder
företeddes, granskades och godkändes, hvarvid be-
viljades afkortningar enligt anteckning å läng-
den.

§6
Afkortningslängden öfver Kronoutskylder för
nästlidet år företeddes, granskades och godkändes
utan anmärkning.

Samma dag uppläst och godkändt.
/L;P; Åkerman/
/J,E, Olsson/
/J,W, Carlsson/

Uppläst i Klosters kyrka Söndagen den 15 Maj 1881 af
/Er;Gotth;Åbergh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 8 maj 1881,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106378.

Personrelationer