Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 8 maj 1875

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 8 maj 1875

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunal-
stämma med Klosters socken
den 8:de Maj, 1875.

{§. 1.}
På derom väckt fråga yttrades den önskan att
de entreprenadskjutsmedel, som, enligt i
Häradet hållne Auktioner, böra från denna
socken utgå, måtte lika som tillförene och
emot vanlig 3 procents provison, debiteras
och uppbäras i sammanhang med kronoutskyld-
derna.

{§. 2.}
Till Ledamöter i årets TaxeringsKomité
valdes:
Herr L. P. Åkerman
Herr Carl Carlsson i Röksta
Herr Johan Erik Olsson i Gårdskäl
Herr Jonas Eriksson i Sahl
Herr Gjutaren P. D. Sandberg vid Klosterström
och till Suppleanter:
Herr O. Olsson på Skiftinge
Herr Gust. Abrahamsson på Hugelsta.

{§. 3.}
Socknens mantalslängd för år 1875 företeddes, granska-
des och godkändes samt förseddes med påskrift derom.

{§. 4.}
Enkan Stina Jonsdotter i Stolpstugan beviljades af församlingen ett understöd af
20 kronor i anseende till liden brandskada

Samma dag uppläst och justeradt:
/Ax K:son Leijonhufvud/
/C, Olsson,/
/L; P; Åkerman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 8 maj 1875,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106377.

Personrelationer