Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 8 juli 1882

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 8 juli 1882

Anmärkning

Protocoll fördt i Kommunalstämma med Klosters Sockens wäghåll-
ningsskyldige i Sockenstugan den 8 Juli Kl. 1882-

{§:1.}
På framställning förklarades Stämman lagligen pålyst

{§:2.}
Wid sammanträde med Öster Rekarne Härads wäghållningsskyldige
att hållas inför Domhafvanden i Orten, Fredagen den 14. i denna
månad Kl: f:m. i Häradets Tingshus valdes såsom ombud Herr P. Olsson i Gärtre

§:3.
Att justera detta protocoll valdes Herr Fröman och C, Olsson. -

/L; P; Åkerman/

Justeradt den
/C, Fröman./
/C,Olsson./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 8 juli 1882,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106373.

Personrelationer