Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 7 maj 1887

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 7 maj 1887

Anmärkning

Protokoll hållet vid
lagligen utlyst Kommunal
stämma med Kloster Socken
i Sockenstugan den 7 Maj 1887


§1
Till ledamot i innevarande års
taxseringsnämnd valdes Herrar J E,
Olsson i Gårdskäl, J W Carlsson Grönsta,
C.O Olsson Gredby, C. Carlsson Röksta,
och Baron A Leijonhufvud Hvilsta,
samt till suppleanter i den ord-
ning de här nämnas Herrar A
Larsson Slagsta, Aug Olsson Qvinnersta
och O Andersson Röksta.

§2
Mantalslängden för innevaran-
de år företeddes, granskades och
godkändes.

§3
Att justera dagens protokoll
utsågs Herrar C. Carlsson och
O Andersson i Röksta.

Som ofvan
/J. E. Olsson./

Justeras
/Carl Carlsson/
/Olof Andersson/

Uppläst i Klosters kyrka den 7 Maj 1887 af
/Er; Gotth; Åbergh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 7 maj 1887,” Eskilstuna kommun, hämtad 26 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106366.

Personrelationer