Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 7 juni 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 7 juni 1893

Anmärkning

Protokoll fördt vid sammanträde med de vägbygg-
nadsskyldige inom Kloster Socken
inför Kommunalstämmans ordfö-
rande den 7 juni 1893.

§1.
Till ombud att å de vägbyggnadsskyldiges
vägnar närvara vid alla sammanträ-
den, samt deras rätt och bästa
bevaka under nu pågående ny väg-
delning inom häradet, enligt väglagen
af den 23 Oktober 1891. valdes arren-
datorn af Eskilstuna Kungsladugård
Ingeniör Herr C. H. Bergstedt, samt
till suppleant landtbrukaren Aug.
Olsson Qvinnersta-

§2.
Att justera protokollet valdes Herrar
Anders Larsson Grönsta och J. E. Olsson
Skiftinge.

Som ofvan
/Aug, Olsson/
ordförande

Justeradt
/J, E, Olsson/
/Anders Larsson/

Uppläst i Kloster kyrka Söndagen den 13 Aug: 1893.
af
/J A; Kastengren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 7 juni 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106365.

Personrelationer