Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 7 februari 1885

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 7 februari 1885

Anmärkning

Protokoll, hållet vid KommunalStäm
ma med Kloster Socken i Sockenstu-
gan den 7 februari 1885.

§1.
Stämman förklarades vara lagligen utlyst.

§2
Sedan förra ordföranden i KommunalStämman
och Kommunal Nämnden afsagt sig dessa befatt-
ningar företogs nu val till återbesättande
häraf och valdes nu till ordförande i Kommunal-
Stämman Herr J.E. Olsson i Gårdskäl
samt till ledamot i Kommunal Nämnden efter Herr
L.P. Åkerman Herr O. Olsson i Gredby och
vid derefter företaget val till ordförande i
Kommunal Nämnden Herr J.E. Olsson i Gårdskäl,
alla dessa befattningar för den tid, som varit
gällande för Herr L.P. Åkerman eller till ut-
gången af år 1886.

§3.
Äfvenledes företogs val af ledamöter i direktionen
för socknens barnhem och återvaldes nu de, som
varit i tur att afgå Herr J: E. Olsson i Gårdskäl,
fru Anna Olsson i Eskilstuna

samt i stället för Herr L.P. Åkerman Herr
[N.]Werner å Skiftinge.

§4.
Till ledamot i Djurförsäkringskomitén efter Herr Åkerman
valdes Herr J.W. Carlsson i Grönsta samt till ordförande i
samma komité Herr [N.]Werner å Skiftinge.

Samma dag uppläst och godkändt.
/Ax K:son Leijonhufvud/
/J,E, Olsson/
/[M N] Werner/

Uppläst i Klosters kyrka Söndagen den 15 Februari 1885 af /E.G. Åbergh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 7 februari 1885,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106364.

Personrelationer