Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 7 april 1866

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 7 april 1866

Anmärkning

Protocoll, fördt i Kommunalstämma
med Klosters Socken den
7:de April 1866.

Öfver Källarmästaren Alfred Törnbloms hos
Konungens Befallningshafvande gjorde ansökning
om rättighet, att, vid det för Eskilstuna Stad
anlagda sommarluststället Djurgården eller Intagan
i Klosters Socken under instundande sommarmå-
nader, från och med den 1 Maj till den 1 October,
få idka värdehusrörelse med utskänkning af
spirituösa drycker på hittills vanliga vilkor,
eller att bränvin ej utlemnas annorledes än
vid målteder åt spisande gäster, samt att ut
skänkningen icke utsträckes under Juni och
Juli månader längre än till klockan 11 på
aftnarna, samt under Maj, Augusti och September
icke längre än till klockan 10,- lemnade stäm-
man det utlåtande, att stämman
emot ansökningens beviljande icke hade något
att erinra.

/L;P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justerat
/A; anderson/
/J,G, Johansson/
/Olof Ericsson/

Uppläst i Eskilstuna kyrka den 8 April 1866, af
/U; Lundgren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 7 april 1866,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106360.

Personrelationer