Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 6 maj 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 6 maj 1905

Anmärkning

Protokoll fördt vid extra Kom-
munalstämma med Klosters soc-
ken i Tingshuset i Eskilstuna
den 6 Maj 1905.


§1.
Att justera protokollet valdes Herrar
A. Edling och Oskar Karlsson.

§2.
Föredrogs Källarmästare Eugén Barnabé i
Eskilstuna underdåniga besvär öfver Länsstyrel-
sens i Södermanlands läns resolution af
den 18 April 1905 i fråga om vägradt tillstånd till ut-
skänkning af spirituösa drycker å lägen-
heten Djurgården i Kloster socken.

Under öfverläggningen framställdes yrkan-
den dels af Herr Joh H Engström att kom-
munalstämman måtte bifalla Herr Barnabé
besvär i enlighet med Kom. Nämndens beslut
och dels af Herr H. Vännerdahl att klagan-
dens besvär icke måtte föranleda ändring
i det öfverklagade beslutet, och föreslog
Herr Vännerdahl den förklaring som före-
ligger i bilagan C.

Vid verkställd votering afgafs 19129
röster af 72 röstande för Herr Engströms
förslag och 16131 röster af 221 röstande
för Herr Vännerdahls förslag.

Som ofvan
/A, Ahlborg,/

Justeradt.
/F, O, Karlsson,/
/A. Edling/

Uppläst i kloster kyrka Söndagen den 7 Maj 1905 af
/C. Sundström./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 6 maj 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106359.

Personrelationer