Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 6 maj 1883

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 6 maj 1883

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommunalstämma
med Kloster Socken i Sockenstugan
den 6 Maj 1883.

§1.
Sedan stämman förklarats vara lagligen utlyst, före-
togs val af ledamöterer och suppleanter i innevaran
de års taxeringskomité och utsågos till ledamöter
Herrar O. Olsson i Skiftinge
J. E. Olsson i Gårdskäl
L. P. Åkerman å Kungsladugården
J. W. Carlsson i Grönsta och
Carl Carlsson i Röksta samt till
suppleanter J Ersson i Sahl och
L. F. Östervall å Stensborg.

§2.
Innevarande års mantals- och skattskrifnings-
längd företeddes, granskades och godkändes
utan anmärkning.

Som ofvan.
/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justeradt.
/J, E, Olsson,/
/J., W, Carlsson/

Uppläst i Klosters kyrka Söndagen d. 20 Maj 1883 af
/Er; Gotth; Åbergh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 6 maj 1883,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106358.

Personrelationer