Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 6 maj 1865

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 6 maj 1865

Anmärkning

Protocoll fördt vid Kommunalstämma med Kloster Socken
den 6 Maji 1865

§1
Mantalslängden för år 1865 förevisades och granskades samt
lemnades utan anmärkning

§2
Som stamboksmedel blifvit påbjudna att utgå till Kyrko-
byggnader uti följande församlingar, nemligen

1:o Backa och Frillesås af Götheborgs Stift
2.o Qvänum och Tämta af Skara Stift
3:o Torpa i Weixö stift
4:o Torssjö i Lunds stift
så beslöts, att i likhet med nästlidit år, stamboksmedel
skulle utbetalas till belopp Rd En Rmt,[Riksdaler Riksmynt] till hvardera
af de i frågavararande 6 Kyrkobyggnaderne, af Kloster
sockens gemensamma Kommunalkassa

§3.
Till Ledamöter uti innevarande års Taxerings - Komite
valdes för Kloster Socken

Herr Comminister Bergholm
Herr Possesionaten Åkerman
Herr Kyrkovärden Lars Andersson i Grönsta
Herr Hemmansegaren Carl Olsson i Glömsta och
Herr Hemmansegaren Anders Peter Andersson i Helgesta
samt till Suppleanter

Hemmansegaren O. Ericsson i Ånsöga och G: Olsson
i Eckersta

§4
Som vid granskning af Kloster Sockens fattighus visat sig
att följande reparationer eller förbättringar voro af nöden
på kallar i och för husets framtida bestånd, samt för
att bereda fattighjonen behövlig värme neml.
Taket omribbas och omlägges med hus af tegel
200 st Taktegel anskaffas för varande och blifvande behof
Huset rödfärgas
Förstugudörrarna, fenster karmar och Bogar Oljemålas
Golfven uppbrytas hvarefter fyllningen pålägges och
plankorna åter sammandrifvna fastspikas - och bestäm-
des att dessa reparationer under innevarande års sommar
skulle verkställas. För att hafva tillsyn, och gå uti
förfallning om dessa reparationer valdes Kyrkovärden
Lars Andersson i Grönsta och Hemmansegaren Lars Ols-
son i Ånsöga.

/L;P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justeradt

/A: anderson/
/Gustaf Olsson/

Uppläst i Eskilstuna kyrka d. 7 Maj 1865 af
/C.A. Lönroth/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 6 maj 1865,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106357.

Personrelationer