Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 6 februari 1881

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 6 februari 1881

Anmärkning

Protokoll, hållet vid sammanträde
inför undertecknad Kommunalstäm-
mans ordförande vid sammanträde
med de vid Riksdagsmannaval
röstberättigade i Sockenstugan den
6 februari 1881.

§1.
S. D. Kommunens vid riksdagsmannaval röst-
berättigade medlemmar hade kallats för att
höras, huruvida de vid val till riksdagsman
i andra Kammaren åstunda det omedelbara
valsättet eller icke; sedan hithörande Stad
ganden blifvit uppläste framstäldes och
godkändes följande voteringsproposition:

"Den som vid val till riksdagsman i 2:a
Kammaren åstundar det omedelbara val-
sättet röste {ja}"

"Den det ej vill roste nej."

Och befanns omröstningen hafva utfallit
med nio (9) ja och ett (1) nej.

Samma dag uppläst och godkändt
/L; P; Åkerman/

/Ax K:son Leijonhufvud/
/J, E, Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 6 februari 1881,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106356.

Personrelationer