Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 6 april 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 6 april 1891

Anmärkning

Protokoll hållet vid kom-
munalstämma med Kloster
socken i sockenstugan
den 6 April 1891-

§1.
Stämman förklarades vara lagligen utlyst

§2.
Från jervägskomiterade ordförande
Landshöfdingen m.m. Herr Otto Printzsköld
hade till kommunalstämmans ordföran-
de ankommit en skrifvelse med
begäran om kommunalstämmas hål-
lande för att få höra, om Kloster
socken skulle vilja teckna aktier
för 2000 Kronor i en jernväg från
Södertelje till Nyby Bruk.

Sedan skrifvelsen blifvit uppläst
uppstod en kortare öfverläggning
hvarunder flera talare yrkade afslag
till komiterades framställning. Efter
det öfverläggningen förklarats afslu-
tad och sedan efter framstäld pro-
position ordföranden förklarat frågan
om det äskade bidragets beviljande med
öfvervägande Nej, besvarad, begärdes vote-
ring, som utföll så, att förslaget afslogs
med 4592 röster, mot 1140 röster, Som
afgåfvos för bifall

§3.
Att justera dagens protokoll utsågos
Herrar G. Berglund Hugelsta och And.
Larsson i Grönsta

Som ofvan
/Aug, Olsson:/

Justeras:
/Gustaf Berglund./
/Anders Larsson/

[MARG: Uppläst från predikstolen Söndagen den 12 April 1891
af
/J A; Kastengren/]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 6 april 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106355.

Personrelationer