Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 6 april 1881

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 6 april 1881

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie Kom
munalstämma med Kloster Socken
i Sockenstugan den 6 April 1881.

§1
Stämman förklarades vara lagligen utlyst.

§2
Följande under Kommunal Nämndens styrelse och
förvaltning Stående Kassors och fonders räken-
skaper företeddes och granskades samt god-
kändes, nemligen:
Gemensamma Kommunalkassan,
Klosters Sockens Barnhems Kassa,
Klosters Socken Lasarettsfond,
Anders Petter Anderssons MatpolettKassa,
hvarefter beviljades full ansvarsfrihet för
nästlidet års räkenskaper och förvalt-
ning.

Samma dag uppläst och godkändt
/L; P; Åkerman/
/J, E, Olsson,/
/Per Olsson/

Uppläst i Klosters kyrka Söndagen den 24 April 1881 af
/Er; Gotth; Åbergh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 6 april 1881,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106354.

Personrelationer