Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 6 april 1864

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 6 april 1864

Anmärkning

Protocoll, fördt i Kommunal-
stämma med Kloster Socken
den 6 April 1864.

{§.1.}
Landtbrukaren Herr A. V. Noréus valdes
att såsom Ombud för Kloster Socken bevista
med Öster och Wester Rekarne Häraders Tingshus-
byggnadsskyldige innevånare utlyst sammanträde
i Eskilstuna Tingshus den 9 dennes kl. 11 f.m.,
rörande underhållet af Eskilstuna Cellfängelse
samt aflöning af en vaktknekt derstädes, samt
för att taga del af Konungens Befallningshaf-
vandes 2:ne serskildta Utslag af den 16 sistlidne
November, angående taxation och indelning till
ordinarie rotering af Öster Rekarne Härads-
boers egande Lägenheter Stora Kattenskärret
och Långdraget i Husby Socken.

{§.2.}
Landtbrukaren Herr M. D. Thim på Sahl
valdes till fullmäktig för Kloster Socken att
bevista Rekarne Hushållnings Gilles samman-
träde å Eskilstuna Tingshus den 4 nästkom-
mande Maj, angående Sparbanksfrågan inom
Häradet.

{§.3.}
Beslöts att Socknens återstående skuld å socken-
stugubyggnaden skulle inbetalas af befintliga
medel. -

{§.4.}
Företeddes och godkändes Mantalslängden för Kloster
Socken för innevarande år, - sedan den samma
legat för socknens innevånare tillgänglig
och lemnats utan anmärkning. -

/J: A: Gyllenspetz/

Samma dag up läst och Justeradt
/A; anderson/
/Carl Carlsson/

Uppläst i Eskilstuna K:ka d 10 Jan 1864 af
/I J, Bergholm/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 6 april 1864,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106353.

Personrelationer