Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 5 september 1884

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 5 september 1884

Anmärkning

Protokoll vid det val, som den 5 Sep-
tember 1884 uti Sockenstugan inför
undertecknad, Ordförande i Klosters Sockns
Kommunalstämma, blifvit hållet med
de vid riksdagsmannaval röstberät
tigade inom nämnda Socken, för ut-
seende af Riksdagsman i Riksdagens
Andra Kammare under de tre år, som
börja med den 1 nästkommande
Januari månad.

S. D.
Sedan Riksdags Ordningens föreskrifter angående
valrätt och valbarhet till Riksdagens Andra Kam-
mare blifvit upplästa, skedde upprop af de vid
riksdagsmannaval röstberättigade efter den justerade
och godkända röstlängden för Kommunen, hvarvid
röstsedlar aflemnades af nedan nämnde personer,
nemligen,
Werkmäst C. D. Hellström vid Bryggartorp
Kapten J. D. W. Indebetou vid Bryggartorp
Fabriksarb. P. J. Söderquist vid Gunnarskär
Patron J Carlsson vid Djursta
Patron C. Fröman vid Heljesta
Hemmansegaren G. Olsson i Eckersta
Patron O. Olsson vid Skiftinge
Hemmansegaren J. E. Olsson i Gårdskäl
Arrendatorn G. Abrahamsson vid Hugelsta
Hemmansegaren O. Andersson i Röksta
Hemmansegaren Carl Carlsson i Röksta
Hemmansegaren L. E. Olsson i Ånsöga
Hemmansegaren O. Eriksson i Ånsöga
Hemmansegaren Olsson i Gredby
Arrendatorn Per Larsson i Årby
Patron L. P. Åkerman vid Eskilstuna Kungsladugård

Efter det valsedlarne öppnats och samman
räknats befanns, att röster tillfallit nedan
nämnda personer, nemligen;
Hemmansegaren Carl Andersson i Hamra 10 röster
Ryttmästaren F A. Broström å Tynnelsö 6 röster

Antalet röstberättigade inom Kommunen
är 65 Stycken.

Som ofvan
/L; P; Åkerman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 5 september 1884,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106351.

Personrelationer