Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 5 november 1879

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 5 november 1879

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie
Kommunalstämma med
Klosters Socken i Sockenstu-
gan den 5 November 1879.

§ 1.
Stämman förklarades vara lagligen utlyst.

§ 2
Det af nämnden upprättade försläget till utgifts-
och InkomstStat för nästkommande år godkändes.
i enlighet med nämndens protokoll af denna dag,
enligt hvilket skulle uttaxeras 36 öre för fyrk
samt 60 öre för man och 35 öre för qvinna jemte
1 Krona för Stattorpare mm. och 2 Kronor för
handtverkare, som ej äro åsatte fyrktal.

3:o
Till Ombud via blifvande mantalsskrifning med
Klosters Socken för nästkommande år utsågs Herr
Patron L. P. Åkerman.

4
Efter föredragning af en från Hushållningsgillets ordfö-
rande ankommen skrifvelse med förslag till aflö-
ning åt distriktsveterinär, beslöts af Stämman att
ej biträda det inkomna förslaget.

Samma dag uppläst och godkändt.

/L; P; Åkerman/
/Ax; K:son Leijonhufvud/
/Per Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 5 november 1879,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106349.

Personrelationer