Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 5 juli 1866

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 5 juli 1866

Anmärkning

Protocoll, fördt i Kommunalstämman
med Klosters Socken den 5 juli
1866.

Sedan Nämnden för allmänt ordnande af prester-
skapet inom Södermanlands Län inkomster upp-
rättat förslag till lönereglering för presterskapet
i Eskilstuna Stads - samt Klosters - och Fors
landsförsamlingars pastorat, samt Konungens
Befallningshafvande deröfver infordrat yttrande
af församlingarne; så hade af utsedde Komiterade
ett förslag till sådant yttrande från Klosters
och Fors landsförsamlingar blifvit upprättadt
och föredrogs nu i gemensam Kommunal
stämma med dessa socknar.

Samma yttrande innehöll anmärkning
mot förhöjning i små - och quicktionde - beloppet
samt mot två - procents - afgifterna af werk
åt inrättningar, äfvensom begäran om ärendets
återförvilning till ny behandling å kyrko-
stämma för förslagets rättande och ärendets
närmare utredande, i och för en riktigare
fördelning af afgifterna på hemmanen
sinsemellan, och ett gillande af Nämndens
förslag om Pastoratets delning sålunda, att
Klosters - och Fors - landsförsamlingar bildade ett pasto-
rat och Eskilstuna Stad ett pastorat för sig.

Detta yttrande godkändes såsom förklaring
från Klosters och Fors landsförsamlingar och blef
således underskrifvet.

/L;P; Åkerman/
/C; Bergstedt:/

Samma dag uppläst och justeradt
/Carl Olsson/
/L;F; Ståhlberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 5 juli 1866,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106348.

Personrelationer