Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 5 februari 1865

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 5 februari 1865

Anmärkning

Protocoll fördt i Kommun-
nal- stämma med Klosters
socken den 5 Februari 1865

§.1.
På grund af Jägmästarens C. G: Engeström
Kungörelse af den 21 Januari 1865, angående
Klosters socken tillfallande utsyning från
Härads allmänningen bestående af 194 1/2 famnar
gallringsved samt 2,753 st Stör, som skall enl
beslut betalas med 2 Rd [Riksdaler] för hvarje famn
och 52 ören för hvarje 100:de stör, och
utlemnas veden onsdagen den 8:de, samt
stören Thorsdagen den 9:de innevarande Februari
vid Lägenheten Transätter i Husby
socken, och gör utsyning afgiften
323 Rd 32 ören, som skall vid emottagningen
af virket betalas, och valdes till
ombud för att emottaga och fördela
virket å hemmanen, Hemmansegaren Olof Ersson i
Ånsöga; och beslöts att 200 st stör skulle utdelas på hvarje hemman,
till och med Gårdskäl, enligt lista från Jägmästaren-

In fidem
/I J: Bergholm/
v: Ordförande.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 5 februari 1865,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106347.

Personrelationer