Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 4 juni 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 4 juni 1902

Anmärkning

Protokoll fördt vid Komu-
nalstämma med Kloster
Socken i Sockenstugan den
4 Juni 1902

§.1
Att justera detta protokoll valdes Herrar A
Sahlin Kumla och O. Alexanderson Gustafslund

§ 2
Till ledamöter i taxeringsnämden innom Klo-
ster Socken för innevarande år valdes Herrar
J E. Olsson Skiftinge ( leda
mot af bevilningsberedningen ) samt
Aug Olsson Qvinnersta
F A Östergren Ahlvik
E Lindmark Stjernholm
G Alexanderson Klippan

§. 3
Till supleanter i taxeringsnämden inom Kloster
Socken för innevarande år att tjenstgöra i den ord-
ning de här nämnes, valdes Herrar F O Carlsson
Olivehäll C J Olsson Sveaborg N:o 3 och J A
Larson Hällstugan

§. 4
Restlängden å oguldna kommunalutskylder upp-
tagande ett belopp af Kronor 3649,55 öre företeddes
och godkändes, och utsågs att med stämmans
befogenhet derå göra nödiga afkortningar, Herrar
Aug Olsson Qvinnersta E Lindmark Stjernholm
och C S Petterson Gustafsro

Som ofvan
/ C,A,Olsson. /
Justerat
/ A,Sahlin /
/ O.Alexanderson /
Uppläst i kloster kyrka Söndagen den 8 Juni 1902 af
/ C.Sundström. /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 4 juni 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106339.

Personrelationer