Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 oktober 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 oktober 1903

Anmärkning

Protokoll fördt vid Kommu-
nalstämma med Kloster socken
i Sockenstugan den 31 okt.
1903.

§1.
Att. justera detta protokoll valdes Herrar.
E. Danielsson. Tunafors. och Edv. Olsson.
Glömsta.

§2.
Följande af Kommunalnämndens upprättade
och föreslagna utgifts och inkomststat
för Kommunen. för nästkommande
år blef af stämman godkänd och.
besluten.

{Utgifter.}
Räntor och amoteringar.
till jernvägslånet 950.
Folkskollärarnes pensioninrätt. 1563.08.
E. Eriksson. Ånsöga. 500.00. 3013.08.

{Aflöningar.}
Fjerdingsman. 500.
Polisuppsyningsman. 500.
Helsovårdstillsyningsman. 200.
tillsyningsmännen vid fattigg. 100.
barnmorskan. 100.
uppbördsman af presterskapets utsk. 75.
löner till tjenstfolket samt kost, 2000.
legodagsverken. 250.
sekreterarearvode. 500.
porto och skrifmaterialer. 25.
utskylder. 300.
Underhåll af hus och inventarier 700.
hyra för arrestlokalen. 100.
Underhåll af 45 hjon á 40 öre 6570.
Understödstagare utom fattigg 3500.
Hospitalafgifter. 365.
50 famn. ved. á 9 Kr. 450.
annonsering. 100- 16335,00.
Transp. 19348,08.
Transp. 19348.08.
belysning vid Tunafors. 200.00.
beräknad afkortning. 2000.00.
oförutsedda behof. 1179 92.
S:ma Kronor. 22728.00.

{Inkomster}.
af fattiggården 3200.
Räntor. 1200.
Barnhemskassans Räntemedel. 700.
andel af till Kongl. Stats
Kontoret influtna bränvins
minuthandels och utskänk-
ningsafgifter. 900.
af 49200 fyrk á 34 öre 16728
S:ma Kronor 22728.00:

§3.
Till god man vid landtmäteriför-
rättningar valdes för en tid af sex.
år. Hemmansegaren Aug Holm-
gren. Måsta.

§4.
Kommunalnämndens uppgjorda förteck-
ning å de personer, hvilka på
grund af fattigdom eller sjuklighet
böra från mantalspenningar befrias
blef af stämman godkänd.

§5.
Restlängden å Kommunala utskyl-
der vid sista uppbörden upptagan-
de ett belopp af 290 Kronor blef
af stämman godkänd

§6
Till ombud att bevista mantals-
skrifningen valdes Herrar A. Ahl-
borg Grönsta och A. Sahlin Kumla
Samt till suppleanter Herrar. Aug
Holmgren. Måsta och Edv. Olsson
Glömsta.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt
/Eric J Danielson/
/J, E, Olsson/

Uppläst i klosters kyrka Söndagen den 8 November 1903 af
/E. Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 oktober 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106336.

Personrelationer