Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 oktober 1885

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 oktober 1885

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie
Kommunalstämma med Kloster
Socken i Sockenstugan den 31 Okto-
ber 1885.

§. 1
Upplästes Nämndens förslag till utgifts- och
inkomst- Stat för nästkommande år och, blef
detta förslag af Stämman utan anmärkning
godkändt.

§ 2
Till Sockneombud att närvara vid mantals-
och Skattskrifningen för nästa år utsågs Herr
J, E, Olsson i Gårdskäl, hvilken äfven har
att lemna bevis om dem som för fattigdom
eller andra orsaker böra befrias från erläggan-
de af personella utskylder.

§ 3
Herrar Baron A. Leijonhufvud och N. Werner
utsågos att justera detta protokoll.

Samma dag uppläst och godkändt
/J, E, Olsson/
/Ax, K:son Leijonhufvud/
/M N, Werner/

Uppläst i Klosters församlings Kyrka den
8:de November 1885 af
/Axel Waetter/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 oktober 1885,” Eskilstuna kommun, hämtad 13 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106334.

Personrelationer