Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 oktober 1883

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 oktober 1883

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie Kommu-
nalstämma med Klosters Socken i Socken
Stugan den 31 Oktober 1883.

§1.
Sedan Stämman förklarats vara lagligen utlyst
upplästes nämndens förslag till utgifts - och
inkomsStal för nästkommande år, och blef
det upptättade förslaget af Stämman god-
kändt.

Samma dag uppläst och godkändt.
/L;P; Åkerman/
/J,E. Olsson/
/J Carlsson/

Upplästa i Kloster Kyrka den 18:de November
år 1883 betygar
/Axel Waetter/
Comminister:
Kloster

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 oktober 1883,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106333.

Personrelationer