Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 oktober 1881

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 oktober 1881

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie
Kommunalstämma med
Kloster Socken i Sakrestian
den 31 Oktober 1881.


§ 1.
Det af Nämnden upprättade förslag till
Utgifts- och inkomst Stat för nästkomman-
de år godkändes och kommer i följd här
af att uttaxeras 60 öre för skattskrifne
män och 35 öre för qvinnor samt 30 öre per
fyrk.

§ 2.
Sedan Kongl. Maj:ts medgifvit Kommunen
att upptaga ett lån å 20000 Kronor att
amorteras på 25 år i och för skolhus
byggnader, beslöt stämman utse nämn
dens ordförande Herr L. P. Åkerman
samt Herrar Baron A. Leijonhufvud
och O. Olsson å Skiftinge att å Kommu-
nens vägnar underhandla om erhållande
af ifrågavarande lån samt underskrif-
va skuldförbindelsen.

§ 3
Till Sockneombud vid blifvande mantals-
skrifning utsågs Herr L. P. Åkerman.

Samma dag uppläst och godkändt
/L, P, Åkerman/
/J, E, Olsson/
/J; Ericksson/
Sahl

Förestående protocoll uppläst i Klosters kyrka Sön-
dagen den 13 November 1881 af /E. G. Åbergh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 oktober 1881,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106332.

Personrelationer