Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 mars 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 mars 1903

Anmärkning

Protokoll hållet vid ordinarie
Kommunalstämma med Kloster
Socken i Sockenstugan den 31.
mars 1903.

§.1.
Att justera detta protokoll valdes Herrar.
E. Danielsson. Tunafors och G. Sundkvist.
Röksta.

§ 2.
Upplästes den af revisorerna. uppställda revis-
onsberättelse öfver nedanämda Kassor,
nämligen Kommunalkassan, Mat Polett-
kassan, Lasarettsfonden, Hundskattkassan,
och Barnhemskassan, och beviljade stäm-
man på tillstyrkan af revisorerna full
ansvarsfrihet åt vederbörande Kassaför-
valtare och Kommunalnämd för ofvan
nämde Kassors förvaltning för år 1903.
äfvensom för Barnhemskassans räken-
skapsförare och Kassaförvaltare, reviso-
rerna hade anmärkt att det lån som
från Barnhemskassan innehafves af Fru
Sofia Olsson. förr vid Eckersta, borde i
anledning af att låntagaren försålt sin
fastighet uppsägas till inbetalning, hvil-
ket äfven nu af stämman godkändes.

§ 3.
Till brandrotemästare valdes för 1:sta roten
rättaren N. Jansson. Hvilsta Gård, samt
nyvaldes A. W. Jansson. Lilla Nyby.

§ 4.
Till brandrotemästare för 2:dra roten återval-
des A. Ahlborg. Grönsta. kvarstående var.
G. Sundkvist Röksta.

§ 5.
Till brandrotemästare för 3:dje roten
återvaldes Edv. Olsson Glömsta. kvartå-
ende var Lars Jonsson. Slagsta.

§ 6.
Kronoafkortningslängden upplästes
underskrefs och godkändes.
Som ofvan
/ Aug, Olsson /

Justeradt
/ Eric J Danielsson /
/ C, G, Sundqvist /

Uppläst i kloster kyrka Söndagen den 12 April 1903 af
/ E. Malmborg /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 mars 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106325.

Personrelationer