Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 mars 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 mars 1888

Anmärkning

Protokoll hållet vid Ordinarie
Kommunalstämma med
Klosters Socken i Sockenstugan
den 31 Mars 1888.

§ 1.
Stämman förklarades på framstäld fråga
vara lagligen utlyst.

§ 2
Företeddes följande af revisorerna granskade
och under Kommunalnämndens förvaltning
stälda kassors räkenskaper, nemligen;

Kommunalkassan
Lasarettsfonden
A P Anderssons Mat och Polletkassa
som mot dessa kassors räkenskaper och för-
valtning vid Revisionen inga anmärk-
ningar förekommit beslöt stämman på
särskild framställning för hvarje kassa
bevilja full ansvarsfrihet för sistlidne
år 1887.

§ 3
Till ledamot i djurförsäkrings komitèen
valdes Olof Andersson i Röksta.

§ 4
Barnhemmets räkenskaper företeddes
och bevilljade stämman Barnhemsdi-
rektion full ansvarsfrihet för 1887 års
förvaltning

§ 5
Företeddes för granskning restlängden
å oguldna utskylder till Kommunen
för första uppbörden för nästlidet år
och beviljades afkortningar till belopp
stort 44 kronor 36 öre i öfrigt
godkänndes längden och skulle öfver-
lemnas till laga indrifning.

§ 6 Att justera dagens protokoll utsågs
Herrar Carl Carlsson i Röksta och P.
Larsson i Årby.

Som ofvan
/J E Olsson/

Justeradt
/P. Larlsson/
/Carl Carlsson/

Uppläst i Klosters kyrka den 8 April 1888 af /E. G. Åbergh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 31 mars 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106323.

Personrelationer