Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 oktober 1882

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 oktober 1882

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie, lag-
ligen utlyst Kommunalstämma
med Kloster Socken i Sockenstugan
den 30 Oktober 1882.

§1.
Det af nämnden upprättade förslag till utgifts- och
inkomststat för nästkommande år godkändes, till
följd hvaraf för nästkommande år kommer att
uttaxeras af 12000 fyrkar á 60 öre samt 60 öre för
man och 35 öre för quinna.

§2.
Kostnaden för ritningar till Skolhus skall utgå
af Kommunens Kassa i enlighet med Byggmästaren
I. W. Kajerdts räkning.

Samma dag uppläst och justeradt
/L; P; Åkerman/
/Gustaf Abrahamson/
/Lars, Olsson/
/J, E, Olsson,/

Uppläst i Klosters kyrka Sondagen den 5 November 1882 af
/Er; Gotth; Åbergh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 oktober 1882,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106303.

Personrelationer