Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 november 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 november 1895

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommunalstämma
med Kloster Socken i sockenstugan
den 30 November 1895.

§1.
Att justera detta protokoll valdes Herrar Fabrikör
Joh. Engström Tunafors och P. G. Andersson Måsta.

§2.
Upplästes kommunalnämdens uppgjorda förteckning
å de personer, hvilka på grund af fattigdom
eller sjuklighet böra befrias från mantalspen-
ningars utgörande för år 1896, och godkändes
densamma med den ändring att skräddaren
E. W. Soldén med hustru icke skulle befrias.

§3.
Kommunalnämden hade föreslagit att för inköp af
fyra kor till fattiggården kostnaden der för
måtte få tagas af de medel, som influtit
för aktierna i Oxelösund-Flen-Westmanlands
jernväg, Stämman beslöt att hvad som åt-
ginge till detta inköp, skulle för tillfället
få tagas af dessa medel, men skulle desam-
ma återbetalas under år 1896.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt.
/P, G, Andersson/
/Joh. Engström/

Uppläst i klosters kyrka söndagen den 15 December 1895 af

/A, Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 november 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106300.

Personrelationer