Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 mars 1872

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 mars 1872

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunalstäm-
ma med Klosters Socken, i socken-
stugan den 30 Mars 1872.

{§.1.}
Sedan Revisorerna vid granskning af den Kommunala
räkenskapen för år 1871 intygat dess riktighet;
så lemnade nu Kommunalstämman full decharge
åt Kommunal Nämnden för dess förvaltning år
1871.

{§.2.}
Kommunalstämman lemnade ock förvaltningen
af Socknens Barnhem full decharge för år 1871,
efter det revisorerne intygat räkenskapens rik-
tighet.

{§.3.}
Till valmän vid instundande Landstingsmannaval
utsågos för Klosters Socken Carl Olsson I Glömsta
och Olof Olsson på Skiftinge, samt till val-
mans-suppleant Gustaf Olsson i Eckersta.

{§.4.}
Wid granskning af restlängden på 1871 års
Kommunalutskylder, beslutades afskrifning för
fattigdom af följande utskylder, påförda:
Sahl. Skollärarinnan Ulla Carlsson - : 70 öre.

Samma dag uppläst och justeradt
/A, V, Noréus/
/L; P; Äkerman/
/C, Olsson/

Uppläst i kyrkan d. 7/4 72 af
/Gustaf Björkman./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 mars 1872,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106294.

Personrelationer