Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 juni 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 juni 1888

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kom-
munalstämma med Kloster
Socken i Sockenstugan den
30 Juni 1888

§1
Stämman förklarades vara lagligen utlyst.

§2
I anledning af Krono Länsmannen L
Göthmans på uppdrag af Domhafvanden i
Lifgedingets domsaga hos stämmans ordfö-
rande gjorda anmodan om föranstaltan
de om val af Nämndeman för Kloster
Socken hade till denna dag val blifvit
utlyst till återbesättande af denna be-
fatning; dervid först afgjordes att valet
skulle med slutna sedlar förrättas.

Sedan de närvarande, hvilka alla voro
röstberättigade efter fyrktalslängden, aflem-
nade sina röstsedlar, och dessa blifvit
öppnade, befanns att af Elfva afgifna
röster erhöll Landtbrukaren Carl Carlsson
i Röksta åtta; i följd hvaraf han
förklarades vald till Nämndeman
för Kloster socken för en tid af sex
år.

§3
Att justera dagens protokoll valdes Herrar
C O Olsson i Gredby och L Olsson i Ånsöga.

Som ofvan
/J,E, Olsson,/

Justeradt
/C,O, Olsson./
/Lars. Olsson./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 juni 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106290.

Personrelationer