Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 juli 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 juli 1892

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommu-
nalstämma med Kloster Socken
i sockenstugan den 30 Juli 1892.

§ 1.
Till Sockenombud att närvara vid Wäster
och Öster Rekarne härads väghållningsskyldi-
ges sammanträde inför häradsrätten den 3
instundande Oktober kl. 12 på dagen för
att höras huruvida och i hvad mån desse åstun-
da delning af häradet i särskilda väghållnings
distrikt eller väghållningsdistrikts utsträckning
till större område än häradet, äfvensom
huru förfaras bör med det vägunderhåll,
som förut varit för Wäster och Öster
Rekarne härad gemensamt, valdes nämdeman-
nen Carl Carlsson Röksta.

§ 2.
Att å Kommunens vägnar söka lagfart å
fattighusgården N:o 133 i Eskilstuna valdes
landtbrukaren Aug. Olsson Qvinnersta.

§ 3.
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
C. Carlsson Röksta och A. Larsson Grönsta.

Som ofvan
/Aug, Olsson./

Justeradt.
/Carl Carlsson/
/Anders Larsson/

Uppläst i Klosters Gudstjenstlokal Söndagen den 7 Aug. 1892
af / J A; Kastengren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalstämma, Eskilstuna, 30 juli 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106289.

Personrelationer